Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie klinickej mikrobiológie

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Oddelenie klinickej mikrobiológie je moderne vybavené laboratórne diagnostické pracovisko FN Nitra. Zabezpečuje mikrobiologickú diagnostiku infekčných ochorení a ich komplikácií v nemocničnej, ambulantnej a primárnej ambulantnej starostlivosti. Poskytuje konziliárne služby zamerané na ich liečbu, profylaxiu a prevenciu. Zaoberá sa tiež kontrolou antibiotickej rezistencie v nemocnici a v komunite.

Oddelenie klinickej mikrobiológie získal v roku 2007 Osvedčenie SNAS (Slovenský národný akreditačný systém) o akreditácii č. M-015 podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. Pracovisko je zapojené do pravidelnej medzinárodnej externej kontroly kvality EQC Labquality Finland a národnej kontroly kvality cestou ÚVZ SR, NRC pre antibiotiká.

Hlavná náplň činnosti odborného personálu:

  • bakteriologická, mykologická, parazitologická a virologická diagnotika infekčných ochorení
  • konzultácie pri výbere antibiotík
  • surveillance a kontrola antibiotickej rezistencie v nemocnici a v komunite
  • kontrola hygienického režimu na klinikách a oddeleniach vyšetrovaním sterov z prostredia

Zoznam vyšetrení

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

primárka

  • 037/6545 700
Mgr. Mária Šaturová

Mgr. Mária Šaturová

vedúca laborantka

  • 037/6545 716

Prevádzková doba

Pondelok – Piatok 7:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa 7:00 – 12:00

jazyk »