Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie gastroenterológie

Oddelenie gastroenterológie

Náš tím

primár: MUDr. Juraj Ďuriš

lekári:   MUDr. Monika Šindlerová, MUDr.Peter Salgó, MUDr. Samuel Štefánek 

zodpovedná sestra:  PhDr. Ivana Krištofovičová  

sestry:  Nina Procházková, Mgr. Daniela Balcová, Bc. Tatiana Chmelová, Bc. Andrea Formelová, Viktória Hozlárová

samostatný dokumentačný pracovník:  Simona Dobišová

Kontakt

Telefonická komunikácia so sestrou na gastroenterologickej ambulancií denne v čase od 12:00 do 14:00 hod. (výsledky, objednávanie termínov vyšetrení, recepty)

tel.: 037/6545 964

e-mail: gastroenterologia@fnnitra.sk

Do 12:00 hod. je sestra na príjmovej ambulancií plne k dispozícii objednaným pacientom, preto je telefonická komunikácia v tomto čase obmedzená.

GE oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú i preventívnu starostlivosť pre pacientov, s ochoreniami tráviaceho traktu. Vyšetrenie poskytujeme pacientom od 19. roku života.

Objednávanie pacientov

 • Gastroskopiu je možné objednať i telefonicky.
 • Na kolonokopiu, ERCP či Endosono, sa musíte objednať VŽDY OSOBNE, nie je možné telefonické objednanie.
 • K objednaniu je NUTNÉ PRINIESŤ vždy výmenný lístok, aktuálne nálezy, spísaný zoznam Vašich liekov a alergii.
 • Na výmennom lístku Vám odosielajúci lekár musí špecifikovať, aké vyšetrenie od nás požaduje, napr. gastroskopiu, kolonoskopiu,

Rozsah poskytovaných odborných výkonov

Endoskopické a sonografické vyšetrovacie a terapeutické  metódy:

 • Gastroskopia – vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika
 • biopsia – odber vzoriek z tráviacej trubice na mikroskopické vyšetrenie,
 • injekčná hemostáza – zastavenie krvácania z tráviacej trubice injekčným podaním liečiva,
 • hemostáza s použitím hemoklipu – zastavenie krvácania z tráviacej trubice endoskopickým nasadením kovovej svorky,
 • ligácia pažerákových varixov – liečba rozšírených pažerákových žíl endoskopickým nasadením gumičky,
 • dilatácia a zavádzanie stentov pri stenózach v gastrointestinálnom trakte,
 • implantácia PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia) – zavedenie výživovej sondy cez brušnú stenu do žalúdka.
 • Kolonoskopia – vyšetrenie konečníka, hrubého čreva a koncovej časti tenkého čreva
 • polypektómia a endoskopická mukozálna resekcia – odstraňovanie polypov v tráviacej trubici,
 • injekčná hemostáza – zastavenie krvácania z tráviacej trubice injekčným podaním liečiva,
 • hemostáza s použitím hemoklipu – zastavenie krvácania z tráviacej trubice endoskopickým nasadením kovovej svorky,
 • dilatácia a zavádzanie stentov pri stenózach v  gastrointestinálnom trakte – implatácia stentov.
 • Endosonografia (EUS) -intraluminálne sonografické vyšetrenie dostupných častí gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok, dvanástnik, pankreas, žlčové cesty, konečník )
 •  Žiadanka na vyšetrenie
 • EUS – FNP (Fine needle punction): endosonografická punkcia chorobných procesov s odobratím vzoriek na cytologické a histologické vyšetrenie,
 • ďalšie terapeutické intervencie ako je drenáž abscesov a pankreatických nekróz, vrátane implantácie transgastrálnych a transduodenálnych stentov ako aj extraanatomickej drenáže žlčových ciest.
 • ERCP – endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia – (vyšetrenie žlčových a pankreatických vývodov)
 • odoberanie vzoriek na cytologické a histologické vyšetrenie
 • terapeutické intervencie ako je odstraňovanie kameňov v žlčovodoch
 • terapia stenóz balónovou dilatáciou
 • implantácia stentov

Žiadanka na vyšetrenie / Súhlas s vyšetrením ERCP 

 • Sonografia – ultrazvukové vyšetrenie orgánov gastrointestinálneho traktu
 • vyšetrenia s kontrastnou látkou
 • perkutánna biopsia chorobných procesov v brušnej dutine
 • terapeutické drenáže

Žiadanky na vyšetrenie

Endosonografia (EUS) Žiadanka na vyšetrenie

ERCP – endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia – Žiadanka na vyšetrenie / Súhlas s vyšetrením ERCP 

Sonografia – informovaný súhlas :  EUS horný GIT , TRUS

Žiadanka na vyšetrenie ERCP / EUS (pre lekárov)

Endoskopická príslužba pri akútnych život ohrozujúcich stavoch je dostupná denne mimo pracovnej doby : 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Realizuje sa u hospitalizovaného pacienta po telefonickom dohovore službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení/klinike s endoskopistom.

Špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia zabezpečuje Oddelenie gastroenterológie spoločne s internou klinikou.

 • Gastroenterologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú i preventívnu starostlivosť pri ochoreniach tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu.
 • Vykonávame odborné gastroenterologické vyšetrenie ako aj konziliárnu a konzultačnú činnosť.
 • Zabezpečujeme nepretržitú 24-hodinovú endoskopickú službu pre spádovú oblasť pri akútnych, život ohrozujúcich stavoch.
 • Zabezpečujeme diagnostiku a medikamentóznu ako aj endoskopickú terapiu benígnych aj malígnych ochorení tráviaceho traktu vrátane chronických zápalových chorôb čreva.

Vzhľadom k charakteru našej GEA, sa ojedinele môže stať, že pri akútnom stave z nemocnice, bude termín ambulantného pacienta presunutý a preobjednaný. Je potrebné rátať s týmto rizikom.

MUDr. Juraj Ďuriš

primár

 • 037/6545 964

PhDr. Ivana Krištofovičová

vedúca sestra

 • 037/6545 964

Telefonická komunikácia so sestrou

na gastroenterologickej ambulancií denne v čase od

12:00 do 14:00 hod

(výsledky, objednávanie termínov vyšetrení, recepty)

Kontakt: 037/6545 964

Do 12:00 hod. je sestra na príjmovej ambulancií plne k dispozícií objednaným pacientom, preto je telefonická komunikácia v tomto čase obmedzená. 

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA

Ordinačné hodiny

7:00 – 9:00

ODBERY

9:00 – 12:00

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

PRÍPRAVY NA VYŠETRENIA

VYDÁVANIE VÝSLEDKOV

12:00 – 14:00

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA SO SESTROU

(objednávanie termínov vyšetrení, recepty)

jazyk »