Fakultná nemocnica Nitra Odbor fyzickej bezpečnosti, BOZP a PO

Odbor fyzickej bezpečnosti, BOZP a PO

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Referát BOZPPaedDr. Jana Holková, MBA468

 

jazyk »