Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Zástupca riaditeľa

Ing. Petra Kluvancová

ekonomická námestníčka

petra.kluvancova@fnnitra.sk

037/6545 707

jazyk »