/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Závodná organizácia – odbory

Závodná organizácia – odbory

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

závodný výbor SOZMoravcová483
jazyk »