/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Vedúca verejnej lekárnePharmDr. Dana Šmátralová962
Výdaj verejná lekáreňMgr. Anita Lüleyová, PharmDr. Denisa Piesecká, Beáta Hudecová961
jazyk »