Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárka ÚLM RNDr. Helena Pappová 409
vedúca laborantka ÚLM Mgr. Eva Vargová 409, 296
VŠ pracovník OKI RNDr. Germániová 409
lekár OKB MUDr. Vogelová 409
príjem biologického materiálu 417
Úsek klinickej biochémie:
laboratórium urgentnej medicíny 413
laboratórium rutinnej diagnostiky 490
laboratórium špecifickej diagnostiky 490
Úsek klinickej hematológie:
hematologické laboratórium 296
hemostaziologické laboratórium 327
Úsek klinickej imunológie:
pracovňa VŠ 409
laboratórium 717
Úsek klinickej genetiky:
VŠ pracovníci RNDr. Alexandra Pôbišová, PhD. 735
RNDr. Andrea Kollárová 735
laboratórium 735
Úsek farmakológie:
laboratórium 243
Krvná banka:
príjem vzoriek, laboratórium 351
Hematologické ambulancie:
ambulancia MUDr. Šajgalíková PhD. 861
ambulancia MUDr. Miroslav Šimek, PhD. 432
sestra 433