/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

sekretariát generálneho riaditeľaDanica Kajanová289
fax037 /65 25 497
hovorkyňaMgr.  Tatiana Kubinec520
sekretariát námestníka pre zdravotnú starostlivosťMgr.  Tatiana Kubinec331
jazyk »