Riaditeľstvo FN

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

sekretariát generálneho riaditeľa Danica Kajanová 289
fax 037 / 6 514 271
hovorkyňa Mgr.  Tatiana Timková 520
sekretariát medicínskeho riaditeľa Mgr.  Tatiana Timková 331
sekretariát ekonomického riaditeľa Zuzana Horková 368
fax 037 / 6 525 497