/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

sekretariát generálneho riaditeľaDanica Kajanová289
fax037 / 6 514 271
hovorkyňaMgr.  Tatiana Kubinec520
sekretariát medicínskeho riaditeľaMgr.  Tatiana Kubinec331
jazyk »