/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

sekretariát riaditeľaDanica Kajanová289
sekretariát riaditeľaIvana Nevedelová631
hovorkyňaMgr.  Tatiana Kubinec520
sekretariát námestníka pre zdravotnú starostlivosťMgr.  Anna Schellbergerová331
fax037 /65 25 497
jazyk »