Registratúrny referát

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

archív Voráček, Mgr. Viteková 615