/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Prevádzkovo – Technický odbor

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Prevádzkový odbor:
sam. referentPáneková400
podateľňaMartina Kozárová324
O-skladPáneková400
DopravaMalý860
Autodielňa380
PokladňaZuzana Horková552
Technický úsek:
stavebný technikIng. Šindlerová495
referent pre investičnú výstavbuÁrvayová465
elektrotechnik špecialistaŠtevčík677
referent pre zdravotnícku technikuPšenčíková659
referent pre zdravotnícku technikuIng. Čeri279
elektrotechnik špecialistaIng. Čeri279
Oddelenie vlastnej údržby:
vedúci údržbyMacho449
údržba kovo282
údržba stolári287
údržba elektro524
údržba telefónny technikHazucha411
údržba strojný mechanik, dieselagregát800
údržba PCHD, VZT578
nový pavilón – správca694
Kotolňa:
vedúci kotolneBalla526
kuriči, elektrikári525
laboratóriumMachová846
spaľovňa biologického odpaduChobot892
jazyk »