Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Prevádzkovo – Technický odbor

Prevádzkovo – Technický odbor

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Prevádzkový odbor:
sam. referent Páneková 400
podateľňa Ing. Mária Lacušková 324
O-sklad Páneková 876
Doprava Malý 860
Autodielňa 380
Pokladňa Machová, Ing. Hučková 552
Technický úsek:
stavebný technik Ing. Šindlerová 495
referent pre investičnú výstavbu Árvayová 465
elektrotechnik špecialista Števčík 677
referent pre zdravotnícku techniku Pšenčíková 311,279
referent pre zdravotnícku techniku Zima 311,279
elektrotechnik špecialista Ing. Čeri 209
Oddelenie vlastnej údržby:
vedúci údržby Macho 449
údržba kovo 282
údržba stolári 287
údržba elektro 524
údržba telefónny technik Hazucha 411
údržba strojný mechanik, dieselagregát 800
údržba PCHD, VZT 578
nový pavilón – správca 694
Kotolňa:
vedúci kotolne Balla 526
kuriči, elektrikári 525
laboratórium Machová 846
spaľovňa biologického odpadu Chobot 892