Oddelenie urgentnej medicíny

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primár MUDr. Ivan Vaňo, PhD. 514
denná sestra Mgr. Ivana Majlátová 231
lekárska izba pre službukonajúceho lekára 514
ambulancia sestra 482
ambulancia lekár 537
prevozový šofér 0915 / 717 565