/* */

Oddelenie urgentnej medicíny

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárMUDr. Ivan Vaňo, PhD.514
denná sestraMgr. Ivana Majlátová231
lekárska izba pre službukonajúceho lekára514
ambulancia sestra482
ambulancia lekár537
prevozový šofér0915 / 717 565
jazyk »