Oddelenie stomatochirurgie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primár MUDr. Ján Švidraň, PhD. 951
ambulancia 952
zákrokovňa 953