/* */

Oddelenie stomatochirurgie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárMUDr. Ján Švidraň, PhD.951
ambulancia952
zákrokovňa953
jazyk »