/* */

Ekonomický odbor

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca odboruIng. Valentová264
Úsek štátnej pokladnice:
sam. ekonómFrantová, Soukupová269
Úsek štátnej pokladnice a skladovej evidencieŠebová523
Úsek účtovníctva:
sam. účtovníčkaDanišová, Janoušová, Špániková, Morvaiová235
sam. ekonómkaMacháčová942
Úsek OTE:
operatívno-technická evidenciaČeligová, Orságová245
jazyk »