Ekonomický odbor

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca odboru Ing. Valentová 264
Úsek štátnej pokladnice:
sam. ekonóm Frantová, Soukupová 269
Úsek štátnej pokladnice a skladovej evidencie Šebová 523
Úsek účtovníctva:
sam. účtovníčka Danišová, Janoušová, Špániková, Morvaiová 235
sam. ekonómka Macháčová 942
Úsek OTE:
operatívno-technická evidencia Čeligová, Orságová 245