Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Onkologická klinika

Onkologická klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostka

 

primárka Oddelenia klinickej onkológie

 

primárka radiačnej onkológie

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD.

 

MUDr. Zuzana Tomčová

 

MUDr. Andrea Rybárová

925

 

908

 

 

734

vedúca sestraMgr.Čižmáriková Andrea470
staničná sestra 470
ambulancia klinickej onkológie V.

 MUDr. Miškovičová PhD., MUDr. Tomčová

 

sestra

790

 

359

zasadačka 543
klinický psychológMgr.Demešová621
ambulancia klinickej onkológie I.MUDr.Gura933
ambulancia klinickej onkológie III.MUDr. Solčiansky, MUDr. Ďurková, PhD.754
ambulancia klinickej onkológie II.MUDr. Detvay, PhD.,MPH557
ambulancia radiačnej onkológie a príjmová ambulancia II.275
ambulancia radiačnej onkológie I.  – sestra 475
ambulancia radiačnej onkológie I.- lekár772
lôžková časť 
úsek ženy – lekár 460
úsek ženy – sestra 381
jedáleň ženy 782
úsek muži – sestra 274
úsek muži – lekári 788
 
lineárny urýchľovač 1. 298
prípravovňa  LU 402
lineárny urýchľovač 2. 531
fyzikálna dielňa 441
vedúca rádiologická asistentka 799
rádiologické asistentky 792
recepcia/sekretariát kliniky 721 544
lekárska izbaMUDr.: Ďurková PhD., Zajacová, Lukáčová469
lekárska izbaMUDr.: Lačná, Miklossyová, Melegová471
lekárska izbaMUDr. Solčiansky, Karaffa, Gura628
lekárska izbaMUDr.Zacharová,Pindešová, Meszároš624
brachy aplikačná miestnosť 785
céziový ožarovač 363
brachy ožarovňa 360
aplikácia chemoterapie 750
klinickí fyziciIng.Krkošek,Mgr.Hanula,    RNDr. Antal, Ing.Fabiánová395
CT simulátor 786
plánovanie XIO 896
plánovanie IMRT 897
jazyk »