Klinika FBLR

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr. Királová PhD.869
ved. fyzioterapeut 435
ambulancia FBLRMUDr.Királová,PhD.784
detská ambulancia FBLRMUDr.Vajíčeková,PhD.827
ind. LTV – deti 812
ind. LTV – deti 848
ind. LTV 835
elektroliečba 872
liečba teplom a masáže 244
FBLR neurol.kl. 540, 811
FBLR psychiatrické odd. 226
FBLR PCHD 656
lekárska izbaMUDr.Vajíčeková,PhD.783
konziliárna miestnosť, laser 937
 
Lôžková časť: 
vedúca sestraMgr. Slamková862
vyšetrovňa 871
telocvičňa 873
vyšetrovňa 871
telocvičňa 873
jazyk »