Klinika FBLR

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostaMUDr. Királová Anna, PhD.869
primárMUDr. Kapitánová Jana310,827,810
vedúci fyzioterapeutMgr. Šimoneková Katarína435
ambulancia FBLR pre dospelýchMUDr. Királová Anna, PhD.

MUDr. Bedevelszka Svetlana

784
konziliárna ambulancia, plynové injekcie937
LTV – dospelí835, 192
Laser783
lekárska izbaMUDr. Kapitánová Jana374
lekáriMUDr. Bedevelszka Svetlana,

MUDr. Ďurinová Marta,

MUDr. Štefanová Lucia

MUDr. Páleníková Eva

310
elektroliečba872
vodoliečba a masáže244
LTV – detiSlobodníková Alžbeta848
Bc. Šüdiová Karolína812
FBLR Neurologická klinika811, 540
FBLR Psychiatrická klinika226
FBLR – PCHD656
Lôžková časť:
lôžková časť kliniky871
vyšetrovňaMUDr. Madleňák Tomáš810
telocvičňa873

 

jazyk »