Fakultná nemocnica Nitra Angiografický systém pre multifunkčné katetrizačné pracovisko FN Nitra
jazyk »