Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie klinickej mikrobiológie

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárka Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 700
zástupkyňa primárky MUDr. Szakácsová 733
pracovňa VŠ MUDr. Gocmanová 718
vedúca laborantka Mgr. Mária Šaturová 716
príjem biologického materiálu 722
úsek imunoserológie 731
úsek anaerobných infekcií 713
úsek črevných bakteriálnych nákaz 736
úsek uroinfekcií a klinickej bakteriológie 724
úsek infekcií hor. a dol. dýchacích ciest 726
úsek hemokultúr 729
úsek lekárskej parazitológie a mykológie 739
úsek prípravy živných pôd 727
umyváreň lab. skla 728
sociálna miestnosť 715
farmako – kinetické laboratórium 243