/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie klinickej mikrobiológie

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárkaProf. MUDr. Anna Líšková, PhD.700
zástupkyňa primárkyMUDr. Szakácsová733
pracovňa VŠMUDr. Gocmanová718
vedúca laborantkaMgr. Mária Šaturová716
príjem biologického materiálu722
úsek imunoserológie731
úsek anaerobných infekcií713
úsek črevných bakteriálnych nákaz736
úsek uroinfekcií a klinickej bakteriológie724
úsek infekcií hor. a dol. dýchacích ciest726
úsek hemokultúr729
úsek lekárskej parazitológie a mykológie739
úsek prípravy živných pôd727
umyváreň lab. skla728
sociálna miestnosť715
farmako – kinetické laboratórium243
jazyk »