Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Oddelenie urgentnej medicíny

Oddelenie urgentnej medicíny

Oddelenie urgentnej medicíny

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

primárDoc.MUDr.Ivan Vaňo,PhD699
poverená vedúca sestraMgr. Jana Saková231
lekárska izba pre službukonajúceho lekára 514
ambulancia sestra 482
ambulancia lekár 537
prevozový šofér I. 0915/717 565
TRIÁŽ 0903/490 953
 
 
informácie 325
jazyk »