Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Urgentný príjem 2. typu

Urgentný príjem 2. typu

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

poverená vedúca sestraPhDr. Melanie Beťková, PhD231
lekárska izba pre službukonajúceho lekára 514
ambulancia sestra 482
ambulancia lekár 537
prevozový šofér I. 0915/717 565
 
Triáž liečebný pavilón 342
Triáž trauma 742
Poverený vedúci lekárMUDr. Katarína Škorecová Bírová679
Trauma ambulancia 619
Manažérka dennej zmenyMgr. Anna Mária Gombáliková478
jazyk »