Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Neonatologické oddelenie

Neonatologické oddelenie

Personál:
Na Novorodeneckom oddelení FN Nitra pracuje:
9 lekárov
27 sestier pri lôžku, 3 sestry v mliečnej kuchynke
3 sanitárky.

Odbor neonatológia sa zaoberá prevenciou, ošetrovaním, diagnostikou a liečbou novorodencov v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia, ktorá bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
Neonatologické oddelenie FN Nitra poskytuje starostlivosť o novonarodencov na troch úrovniach podľa ich aktuálneho zdravotného stavu: na úseku rooming-in, na jednotke intenzívnej starostlivosti a jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov.

Starostlivosť o zdravých novorodencov
Úsek fyziologických novorodencov má 28 lôžok. Ročne tu poskytneme starostlivosť pre takmer 2000 zdravých novorodencov.
Zdraví novorodenci po bezproblémovom pôrode sú ošetrovaní na úseku starostlivosti o fyziologických novorodencov, tzv. rooming-in.
Prevádzka je organizovaná tak, aby mamička a jej dieťatko podľa možnosti neboli vôbec oddelení. Uprednostňujeme výživu dieťatka dojčením pred podávaním mlieka z fľaše. Každý deň je na úseku rooming-in vizita, počas ktorej lekár novorodenca vyšetrí a rozhodne o prípadných ďalších vyšetreniach. Podľa potreby je dieťa vyšetrené lekárom aj niekoľkokrát denne. Vo všetkých detských postieľkach je pripravený monitor dýchania, ktorý pri výpadku dýchania spustí zvukový alarm.
Každému novorodencovi sa robia skríningové vyšetrenia, ktoré slúžia na včasné odhalenie možných chorôb. Vyšetrením suchej kvapky krvi sa sleduje chýbanie alebo nadprodukcia určitých látok, ktoré môžu odhaliť ochorenia ako sú fenylketonúria, vrodená hypotyreóza, vrodená adrenálna hyperplázia, či cystická fibróza. K ďalším skríningovým vyšetreniam patrí ultrazvukové vyšetrenie mozgu a obličiek , ako aj vyšetrenie prípadnej poruchy zraku a sluchu.
Na novorodeneckom oddelení je zriadená aj observačná izba určená na pozorovanie detičiek, ktoré majú nejaké riziko, či prechodné adaptačné problémy po narodení. Prístup mamičky na túto izbu je 24 hodín denne.

Starostlivosť o chorých novorodencov
Ak je novorodenec chorý, narodený predčasne, či príliš malý, musí byť liečený na vyšších úsekoch starostlivosti. Neonatologické oddelenie FN Nitra zabezpečuje starostlivosť závažne chorým novorodencom zo spádovej oblasti okresov NR, TO, PE, LV a ZM.

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) má 4 lôžka. Ležia tu novorodenci so zlyhávajúcimi, či zlyhanými životnými funkciami, ktorí vyžadujú konvenčnú umelú pľúcnu ventiláciu, neinvazívnu respiračnú podporu, alebo lieky na podporu srdca, či na stabilizáciu vnútorného prostredia. Tiež sa tu liečia novorodenci narodení predčasne od 28. týždňa gravidity, či s pôrodnou hmotnosťou od 1 250 do 1 500 g.

Jednotka intenzívnej starostlivosti
Keď sa zdravotný stav novorodeniatka zlepšuje a životné funkcie sú stabilizované , postupuje na ďalší úsek starostlivosti – JIS , ktorá má 8 lôžok.

Prevoz chorého novorodenca
Súčasťou starostlivosti o novorodencov je aj neonatologický transportný systém. Je vybavený prevozovým inkubátorom, ktorý udržiava správnu teplotu prostredia,. zabezpečuje dýchanie dieťatka, podávanie potrebných liekov a nepretržité sledovanie jeho životne dôležitých funkcií (akcia srdca, dýchanie, množstvo kyslíka v krvi). Neonatologické oddelenie FN Nitra zabezpečuje systémom na seba transport všetkých rizikových a chorých novorodencov z okresov TO, PE, LV a ZM.

Dlhodobé sledovanie chorých a rizikových detí (ambulancia)
Pri novorodeneckom oddelení funguje aj ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom a patológiou, kde lekár špecialista v spolupráci s ostatnými odborníkmi (oftalmológ, neurológ, logopéd, fyzioterapeut,…) manažuje komplexný psychomotorický vývin ohrozených, či chorých detí až do veku 3 rokov. Ročne sa v tejto ambulancii realizuje približne 500 odborných vyšetrení.

Návštevné hodiny na oddelení:

Pondelok – piatok od 14.00 hod. – 16.30 hod.

Víkendy – sviatky od 13.00 hod. – 16.30 hod.

MUDr. Ľubomír Kralovič

primár

  • 037/6545 263

PhDr. Andrea Vranková, MPH

vedúca sestra

  • 037/6545 770
jazyk »