Fakultná nemocnica Nitra Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní
(prieskum trhu)

Por.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Tovar/služba/práca Termín dodania/poskytnutia predmetu zákazky Termín predloženia cenovej ponuky Termín zadania zákazky Stav zákazky (prebieha/ukončená)
1. 27.08.2013 Klimatizačná jednotka – 2 ks tovar 30.09.2013 06.09.2013 23.09.2013 ukončená
2. 28.08.2013 Klimatizačná jednotka – 1 ks tovar 07.10.2013 06.09.2013 23.09.2013 ukončená
3. 28.08.2013 Maliarske práce práca 30.09.2013 06.09.2013 zrušená
4. 11.09.2013 Defibrilátor tovar 15.10.2013 20.09.2013 23.09.2013 ukončená
5. 11.09.2013 Maliarske práce práca 15.10.2013 18.09.2013 23.09.2013 ukončená
6. 16.09.2013 Odborná prehliadka a revízie medicinálnych plynov práca 31.10.2013 25.09.2013 02.10.2013 ukončená
7. 17.09.2013 Elektrické polohovateľné lôžko – 1 ks tovar 31.10.2013 25.09.2013 02.10.2013 ukončená
8. 27.09.2013 Fetálny monitor – 1 ks tovar 15.11.2013 07.10.2013 14.10.2013 ukončená
9. 27.09.2013 Ergometrický systém – 1 ks tovar 15.11.2013 07.10.2013 14.10.2013 ukončená
10. 01.10.2013 Výkon realizácie verejného obstarávania na výber dodávateľa Lineárneho urýchľovača služba 05/2014 (predpokladaný , orientačný termín) 09.10.2013 14.10.2013 ukončená
11. 01.10.2013 Maliarske práce (KÚCHaO) práca 15.11.2013 09.10.2013 14.10.2013 ukončená
12. 10.10.2013 Flexibilný bronchofibroskop tovar 30.11.2013 18.10.2013 04.11.2013 ukončená
13. 10.10.2013 Mini pištolové univerzálne telo tovar 30.11.2013 18.10.2013 04.11.2013 ukončená
14. 11.10.2013 Endoskopická kamera tovar 30.11.2013 18.10.2013 04.11.2013 ukončená
15. 22.10.2013 Digitálny insuflátor s odsávaním – 1 ks tovar 15.12.2013 30.10.2013 zrušená
16. 22.10.2013 Pacientsky monitor – 2 ks tovar 15.12.2013 30.10.2013 13.11.2013 ukončená
17. 04.11.2013 Zabezpečenie klimatizácie Katetrizačná miestnosť–prípravovňa – 1 súprava tovar 15.12.2013 12.11.2013 22.11.2013 ukončená
18. 04.11.2013 Zabezpečenie klimatizácie Katetrizačná miestnosť – malá operačná sála tovar 15.12.2013 12.11.2013 22.11.2013 ukončená
19. 04.11.2013 Úprava automatických posuvných dverí – 3 ks práca 15.12.2013 12.11.2013 22.11.2013 ukončená
20. 06.11.2013 Dodávka a montáž hliníkových interiérových požiarnych okien – 2 ks pre Infekčnú kliniku a drevených požiarnych dverí –3 ks pre GUP
tovar 15.12.2013 13.11.2013 22.11.2013 ukončená
21. 14.11.2013 Operačná lampa – 1 ks tovar 16.12.2013 22.11.2013 03.12.2013 ukončená
22. 15.11.2013 Kontrola a údržba požiarnych uzáverov práca 29.11.2013 22.11.2013 28.11.2013 ukončená
23. 22.11.2013 Vykonávanie komplexnej údržby narkotizačnej techniky na rok 2014 služba 01.01.2014 –
– 31.12.2014
29.11.2013 16.12.2013 ukončená
24. 22.11.2013 Vykonávanie komplexnej údržby elektronických zariadení na rok 2014 služba 01.01.2014 –
– 31.12.2014
29.11.2013 13.12.2013 ukončená
25. 27.11.2013 vykonávanie komplexnej údržby laboratórnej techniky na rok 2014 služba 01.01.2014 –
– 31.12.2014
05.12.2013 13.12.2013 ukončená
26. 28.11.2013 Obnova hygienických náterov na Chirurgickej klinike-časť muži a ženy, Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie –časť ortopédie práca 31.01.2014 05.12.2013 17.12.2013 ukončená
27. 06.12.2013 Digitálny insuflátor s odsávaním tovar 15.01.2014 13.12.2013 23.12.2013 ukončená
28. 20.12.2013 Dodávka elektrickej energie na rok 2014 služba 01.01.2014 –
– 31.12.2014
23.12.2013 zrušená
29. 14.01.2014 Dodávka vreckových (kapsových) filtrov a HEPA filtrov do vzduchotechnických jednotiek pre budovu NLP FN Nitra tovar 14.03.2014 22.01.2014 07.02.2014 ukončená
30. 27.01.2014 Dodávka a montáž nerezového zábradlia tovar 30.04.2014 05.02.2014 19.02.2014 ukončená
31. 27.01.2014 Dodávka EKG prístroja tovar 20.03.2014 05.02.2014 19.02.1014 ukončená
32. 07.02.2014 Dodávka oscilačná píla veľká tovar 31.03.2014 14.02.2014 25.02.2014 ukončená
33. 12.02.2014 Dodávka elektrokauter tovar 31.03.2014 20.02.2014 03.03.2014 ukončená
34. 17.02.2014 Ultrazvukový inhalátor – 5 ks tovar 04.04.2014 24.02.2014 03.03.2014 ukončená
35. 17.02.2014 Úpravy konštrukcie prekrytia vzduchotechnického potrubia v zmysle požiadaviek PO práca 31.03.2014 28.02.2014 07.03.2014 ukončená
36. 26.02.2014 Dodávka polohovacej postele pre pacientov – 6 ks tovar 10.04.2014 06.03.2014 12.03.2014 ukončená
37. 07.03.2014 Monitor pre endoskopiu – 1 ks tovar 30.04.2014 17.03.2014 27.03.2014 ukončená
38. 07.03.2014 Operačná lampa – 1 ks tovar 30.04.2014 17.03.2014 27.03.2014 ukončená
39. 24.03.2014 Dodávka vreckových (kapsových) filtrov a HEPA filtrov do vzduchotechnických jednotiek pre budovu PCHD FN Nitra tovar 15.05.2014 01.04.2014 24.04.2014 ukončená
40. 31.03.2014 Projekčný optotyp tovar 21.05.2014 09.04.2014 05.05.2014 ukončená
41. 31.03.2014 Operačná lampa tovar 21.05.2014 09.04.2014 05.05.2014 ukončená
42. 13.05.2014 Právne poradenstvo služba rok 2014 27.05.2014 zrušená
43. 21.05.2014 Automatické posuvné dvere, dymotesné – 1 ks tovar 07.07.2014 06.06.2014 ukončená
44. 21.05.2014 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia ORTOaKO – ženy práca 06.08.2014 11.06.2014 ukončená
45. 26.05.2014 Umývačka čierneho riadu – 1 ks tovar 30.07.2014 30.05.2014 zrušená
46. 09.06.2014 Výmena podlahovej krytiny, obklad a hygienický náter stien práca 25.07.2014 18.06.2014 ukončená
47. 10.06.2014 Elektrochirurgia – 1 ks tovar 31.07.2014 13.06.2014 ukončená
48. 16.06.2014 Dodávka oscilačnej píly – 1 ks tovar 18.07.2014 24.06.2014 ukončená
49. 18.06.2014 Expertný informačný systém tovar 24.06.2014 ukončená
50. 23.06.2014 Umývačka čierneho riadu – 1 ks tovar 28.08.2014 01.07.2014 zrušená
51. 23.06.2014 Flexibilný ureterorenoskop – 1 ks tovar 15.08.2014 30.06.2014 zrušená
52. 15.07.2014 Nemocničná polohovateľná posteľ, nočný stolík, jedálenský (servírovací) stolík tovar 02.09.2014 25.07.2014 ukončená
53. 15.07.2014 Poloautomatický dezinfekčný prístroj – 1 ks tovar 24.09.2014 28.07.2014 ukončená
54. 15.07.2014 Výhrevné lôžko – 1 ks tovar 24.09.2014 28.07.2014 ukončená
55. 06.08.2014 Bipolárny resektoskop – 1 ks tovar 26.09.2014 13.08.2014 ukončená
56. 02.09.2014 Laboratórny informačný systém – 1 ks tovar 28.10.2014 12.09.2014 ukončená
57. 11.09.2014 Operačná lampa – 1 ks tovar 17.10.2014 19.09.2014 ukončená
58. 23.09.2014 Výkon realizácie verejného obstarávania na výber poskytovateľa služieb na predmet zákazky Upratovacie služby služba 31.10.2014 30.09.2014 zrušená
59. 10.10.2014 Obnova hygienických náterov – GUP vestibul, chodba práca 15.12.2014 14.10.2014 zrušená
60. 14.10.2014 Zabezpečenie zdravotného dohľadu služba 15.12.2014 21.10.2014 ukončená
61. 30.10.2014 Stavebné úpravy (kožné oddelenie) práca 15.12.2014 06.11.2014 ukončená
62. 30.10.2014 Pacientske monitory – 5 ks tovar 15.12.2014 06.11.2014 ukončená
63. 30.10.2014 Parafínová zalievacia linka – 1 ks tovar 15.12.2014 06.11.2014 zrušená
64. 24.11.2014 Transportný novorodenecký inkubátor s podvozkom– 1 ks tovar do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 28.11.2014 ukončená
65. 24.11.2014 Transportný novorodenecký ventilátor – 1 ks tovar do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 28.11.2014 zrušená
66. 25.11.2014 Chladená stolná centrifúga – 1 ks tovar 15.01.2015 03.12.2014 ukončená
67. 02.12.2014 Elektrochirurgia – 1 ks tovar 27.01.2015 08.12.2014 ukončená
68. 08.12.2014 Dodávka softweru, implementácia tovar 31.12.2014 12.12.2014 ukončená
69. 21.01.2015 Transportný novorodenecký ventilátor – 1 ks tovar do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 26.01.2015 zrušená
70. 26.02.2015 Obnova hygienických náterov a drobné stavebné opravy (Inf.kl.) práca 20.03.2015 06.03.2015 ukončená
71. 19.06.2015 Bezdrôtová gamasonda tovar Do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 26.06.2015 ukončená
72. 13.08.2015 Uisťovacie služby v oblasti účtovníctva za rok 2014 služba 25.09.2015 20.08.2015 ukončená
73. 15.12.2015 Komunikačné premostenie liečebného a chirurgického pavilónu – vypracovanie projektovej dokumentácie služba 31.03.2016 20.01.2016 ukončená