Fakultná nemocnica Nitra Referát klinického skúšania/referát biomedicínskeho výskumu

Mgr. Anna Schellbergerová

anna.schellbergerova@fnnitra.sk

037/6545 331

jazyk »