Fakultná nemocnica Nitra Ostatné zložky Základná škola FN Nitra

Základná škola FN Nitra

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Nitre oslávila v roku 2015 už 60 rokov svojej existencie. Zásluhy na jej vzniku patria predovšetkým zakladateľovi špeciálnej pedagogiky na Slovensku – profesorovi Viliamovi Gaňovi. Na jeho priamy podnet dekrétom Povereníctva školstva a KNV – odboru školstva v Nitre od 15. marca 1955 bola zriadená Škola pri Krajskom ústave národného zdravia v Nitre.

Činnosť školy zahŕňa :

 • výchovno – vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského a školského veku
 • záujmovú prácu s deťmi až do veku 16 rokov
 • terapeutickú činnosť
 • relaxačné a dychové cvičenia
 • vychádzky, exkurzie , účasť na tvorivých dielňach a rôznych kultúrnych a športových podujatiach
 • možnosť práce s počítačom formou hier a učebných programov
 • využívanie stimulačných programov a situačných hier
 • aktvizáciu tvorivého potenciálu detí zapojením do súťaží a projektov
Základná škola FN Nitra

Kontaktné informácie

 • Špitálska 6, 949 01 Nitra
 • 0910 138 900
 • 037/ 6545299
jazyk »