Etická komisia

PharmDr. Mária Göböová PhD.
predseda
etickakomisia@fnnitra.sk
037/6545 927

Predseda PharmDr. Mária Göböová PhD.
Podpredseda
Členovia PhDr. Melanie Beťková, PhD
Mgr. Erika Ščípová
MUDr. Juraj Detvay, PhD,.MPH
MUDr. Marta Miklošková
Mgr. Mária Zatráková
Nezávislý člen Mgr. Simona Pechníková
Zapisovateľ Andrea Drapáková

Súbory na stiahnutie

Pokyn

Zoznam požadovaných dokumentov k schváleniu klinickej štúdie

Dotazník pre zadávateľa klinickej štúdie

Dotazník pre skúšajúceho

Dotazník (Verzia marec 2006) k realizácii diplomových, rigoróznych dektoranských a iných typov prác

Cenový výmer č. 54/xx/2015 pre Etickú komisiu