Etická komisia

PharmDr. Mária Göböová PhD.
predseda
etickakomisia@fnnitra.sk
037/6545 927

PredsedaPharmDr. Mária Göböová PhD.
Podpredseda
ČlenoviaPhDr. Melanie Beťková, PhD
Mgr. Erika Ščípová
MUDr. Juraj Detvay, PhD,.MPH
MUDr. Marta Miklošková
Mgr. Mária Zatráková
Nezávislý členMgr. Simona Pechníková
ZapisovateľAndrea Drapáková

Súbory na stiahnutie

Pokyn

Zoznam požadovaných dokumentov k schváleniu klinickej štúdie

Dotazník pre zadávateľa klinickej štúdie

Dotazník pre skúšajúceho

Dotazník (Verzia marec 2006) k realizácii diplomových, rigoróznych dektoranských a iných typov prác

Cenový výmer č. 54/xx/2015 pre Etickú komisiu

Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018