Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie urgentnej medicíny

Oddelenie urgentnej medicíny

(OUM) poskytuje komplexnú liečebno – diagnostickú starostlivosť v riešení akútnych stavov a plní úlohy v zmysle zákona o Liečebnom poriadku a záväzných opatrení MZ SR.

Nachádza sa na prízemí Nového liečebného pavilónu 2. Oddelenie urgentnej medicíny plní úlohu kľúčového oddelenia v diferenciálnej diagnostike akútnych stavov nechirurgických ochorení. Svojím zameraním sa dopĺňa s ostatnými pohotovostnými ambulanciami FN Nitra, najmä chirurgickou a traumatologickou.

V rôznom rozsahu spolupracuje takmer so všetkými oddeleniami FN Nitra a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom poukázaným od obvodných lekárov a špecialistov, LSPP, RZP a neodkladnú starostlivosť všetkým pacientom (mimorajónnym, cudzincom), pri akútnych (náhle vzniknutých) ochoreniach.

Najčastejšími ochoreniami riešenými na Oddelení urgentnej medicíny sú akútne formy ochorení kardiovaskulárneho a neurovaskulárneho systému, respiračného systému, gastrointestinálneho traktu, hepatobiliárneho systému, metabolické ochorenia a endokrinopatie, alergické reakcie a kontinuálne narastajúci počet intoxikácii.

Oddelenie urgentnej medicíny ošetruje pacientov s akútnymi, to znamená náhle vzniknutými ochoreniami a ťažkosťami. Z kapacitných dôvodov OUM nie je schopné vyšetriť pacientov s dlhšie trvajúcimi ťažkosťami.

Ambulancie

Ambulancia OUM – 7.00 – 15.00

Pohotovostná ambulancia – 15.00 – 7.00

 

MUDr. Katarína Škorecová-Bírová

poverená vedúca lekárka

  • 037/6545 679

PhDr. Melanie Beťková, PhD.

vedúca sestra

  • 037/ 6545 231
  • 037 / 6545 482
jazyk »