Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie rádiológie

Oddelenie rádiológie

Lokalizácia:

Pavilón chirurgických disciplín, prízemie

Tel. :

037 6545 194 (USG- ultrazvuk)

Rádiologické oddelenie  FN Nitra  je  novovznikajúce oddelenie založené 9/2022 a  ktoré do konca  roka  2023  bude  patriť  k štandardne  vybaveným pracoviskám diagnostického  zobrazovania  na  Slovensku

V súčasnosti  sa  vykonáva  spektrum  diagnostických  výkonov na  RTG a  USG  pracovisku.

Pracoviská sú navzájom digitálne prepojených pomocou systému PACS (Picture Archiving And Communication Systém – obrázkový archivačný a komunikačný systém). V prípade potreby je možné preposielať obrazovú dokumentáciu cez T3C server. Jednotlivé vyšetrenia je možné kopírovať na CD alebo DVD nosič.

Zabezpečuje:

Diagnostickú činnosť na  pracoviskách oddelenia:

  • skiagrafia (röntgen – RTG)
  • skiaskopia (dynamické sledovanie RTG obrazu na  OP sálach)
  •  ultrazvukové  vyšetrenie (sono- USG  vyšetrenie)
 • Ultrazvukové vyšetrenie  abdomenu

 

 • Ultrazvukové vyšetrenie krku

 

 • Dopplerovské vyšetrenie krčných  ciev,  ciev horných a dolných končatín

 

 • Dopplerovské vyšetrenie renálnych  artérií

 

 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov

 

 • Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí

MUDr. Mohammed Qaisiya

poverený primár

  jazyk »