Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie v Nitre je krajským onkologickým centrom, s podporou ostatných pracovísk našej fakultnej nemocnice. Poskytujeme komplexnú onkologickú liečbu žiarením a farmakologickú onkologickú liečbu.

 • metodiky externej rádioterapie – 2 lineárne urýchľovače, CT – simulátor, IMRT, XIO
 • nenádorové, protizápalové ožarovanie – cézium terapia
 • cytostatická liečba
 • biologická liečba
 • hormonálna liečba
 • imunoterapia
 • dispenzarizácia
 • sekundárna diagnostika u pacientov s nádorovými ochoreniami
 • onkologická hlásna služba
 • diagnostika a liečba paraneoplastických komplikácií
 • starostlivosť o pacientov s pokročilým ochorením či v terminálnych stavoch nádorového ochorenia.
 • osvetovú činnosť v oblasti prevencie nádorových ochorení

Ťažiskovo sa snažíme o liečbu ambulantnú, aby pacienti mohli žiť počas liečby v rodinnom prostredí ale v prípade potreby na ktorúkoľvek z týchto činností pacientov hospitalizujeme v lôžkovej časti oddelenia.

Pracovisko ambulantnej chemoterapie disponuje 30 polohovateľnými kreslami.

Lôžková časť disponuje 54 štandardnými  lôžkami a 3 nadštandardnými.

O jednotlivých činnostiach oddelenia sa môžete dozvedieť viac klikaním na ostatných web-stránkach nášho oddelenia

Analgetická, protizápalová liečba – žiarením (lakte, kolená, kĺby, tzv. „ostrohy“ na päte, atď. ) sa ožarujú v onkologickom pavilóne. 037/6 545 275. Treba sa objednať.

S odporučením od ortopéda, alebo chirurga, alebo fyziatricko – rehabilitačného lekára (nie obvodného lekára), sa hláste v ambulancii radiačnej onkológie l. – príjmová ambulancia. Od 7 hodiny do 13 hodiny. Lekár – radiačný onkológ Vás vyšetrí a naordinuje Vám ožiare, na ktoré dostanete termín na pracovisko cézium terapie.

Tel. č. na ambulanciu rad. onkológie l. 037/6 545 275. Treba sa objednať.

Lineárne urýchľovače
Lineárne urýchľovače sú zariadenia určené na externú rádioterapiu, čiže ožarovanie pacientov, pri ktorom je zdroj žiarenia mimo tela pacienta. Tieto prístroje urýchľujú elektróny po lineárnej dráhe (odtiaľ je odvodený ich názov) a umožňujú ožarovať pacientov buď elektrónmi (povrchové nádory) alebo fotónmi (nádory uložené vo väčšej hĺbke).

Oddelenie aktuálne disponuje dvomi lineárnymi urýchľovačmi: Elekta VersaHD a Elekta Precise. Obidva urýchľovače sú vybavené zariadením na presnú kontrolu polohy pacienta a umožňujú ožarovanie s modulovanou intenzitou žiarenia.  Táto technika umožňuje s vysokou presnosťou ožiariť cieľový objem a aplikovať predpísanú dávku žiarenia do nádorovej oblasti pri značne zníženom riziku postihnutia okolitých zdravých tkanív.

Pracovisko je vybavené 64-rezovým CT simulátorom Siemens SOMATOM Confidence. Na tomto zariadení sa uskutočňujú lokalizačné CT pacientov, ktoré slúžia ako podklad na plánovanie rádioterapie. Na plánovanie sa využíva plánovací systém Monaco, ktorý umožňuje plánovať aj náročné dynamické ožarovacie techniky.

Návštevné hodiny na klinike: 

Pondelok –piatok:  15.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota – nedeľa (sviatky) :  14.00 hod. – 17.00 hod.

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH

primár

 • 037/6545 366

Mgr. Andrea Čižmáriková

vedúca sestra

 • 037/6545 470
 • 037 / 6545 839
jazyk »