Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

O nás
Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie v Nitre je krajským onkologickým centrom, s podporou ostatných pracovísk našej fakultnej nemocnice. Poskytuje komplexnú onkologickú liečbu žiarením i farmakologickú onkologickú liečbu- chemoterapiu, biologickú liečbu, hormonálnu terapiu, imunoterapiu zhubných nádorov.

Región
Pre odbor klinická onkológia sú pre naše oddelenie spádovou oblasťou okresy Nitra a Zlaté Moravce a aplikujeme cytostatickú liečbu, hormonoterapiu a imunoterapiu pacientom tohoto regiónu.

Pre odbor radiačná onkológia sú spádovou oblasťou okresy Nitra, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa a Topoľčany. Takáto je spádová oblasť, avšak niektorí pacienti prichádzajú i mimo spádovej oblasti.

Poskytované služby
Poskytujeme komplexnú liečebnú starostlivosť pacientom regiónu:

 • metodiky externej rádioterapie
 • liečbu urýchlenými elektrónmi
 • biologická liečba
 • cytostatickú liečbu kuratívnu, adjuvantnú, paliatívnu
 • imunoterapiu
 • dispenzarizáciu
 • sekundárnu diagnostiku u pacientov s nádorovými ochoreniami
 • onkologickú hlásnu službu
 • diagnostiku a liečbu paraneoplastických komplikácií
 • starostlivosť o pacientov s pokročilým ochorením či v terminálnych stavoch nádorového ochorenia.
 • osvetovú činnosť v oblasti prevencie nádorových ochorení
 • podieľame sa na výuke zdravotných pracovníkov na katedre ošetrovateľstva UKF a v Strednej zdravotnej škole v Nitre.

 

Ťažiskovo sa snažíme o liečbu ambulantnú, aby pacienti mohli žiť počas liečby v rodinnom prostredí ale v prípade potreby na ktorúkoľvek z týchto činností pacientov hospitalizujeme v lôžkovej časti oddelenia.

O jednotlivých činnostiach oddelenia sa môžete dozvedieť viac klikaním na ostatných web-stránkach nášho oddelenia.

Analgetická, protizápalová liečba – žiarením (lakte, kolená, kĺby, tzv. „ostrohy“ na päte, atď. ) sa ožarujú v onkologickom pavilóne. S odporučením od ortopéda, alebo chirurga, alebo fyziatricko – rehabilitačného lekára (nie obvodného lekára), sa hláste v ambulancii radiačnej onkológie l. – (príjmová ambulancia) pondelok, utorok, streda alebo v ambulancii radiačnej onkológie ll. vo štvrtok a piatok. Od 7 hodiny do 13 hodiny. Lekár – radiačný onkológ Vás vyšetrí a naordinuje Vám ožiare, na ktoré dostanete termín – pracovisko cézium terapie. Tel. č. na ambulanciu rad. onkológie l. 037/6 545 275. Tel. č. na ambulanciu rad. onkológie ll. 037/ 6 545 475. Neobjednávame, berieme podľa časeniek.

Lineárny urýchľovač
Lineárny urýchľovač ELEKTRASYNERGY je zariadenie najmodernejšej konštrukcie.Je vybavený viacerými excelentnými rádioterapeutickými metódami, z ktorých by sme vyzdvihli hlavne RÁDIOTERAPIU S MODULOVANOU INTENZITOU. Táto metóda je pokrokový nástroj liečby žiarením, ktorým umožňuje s vysokou presnosťou ožiariť cieľový objem a aplikovať predpísanú dávku žiarenia do nádorovej oblasti pri značne zníženom riziku postihnutia okolitých zdravých tkanív. Ďalšou modernou metódou je obrazom riadená rádioterapia, ktorá je v Nitre inštalovaná ako prvá na Slovensku. Táto metóda prvýkrát v histórii rádioterapie umožňuje eliminovať zmeny polohy cieľového objemu priamo počas ožarovacieho procesu pacienta, zobraziť ich a v prípade potreby uskutočniť potrebnú korekciu polohy pacienta, alebo aj iniciovať vytvorenie nového plánu ožarovania.

Pracovisko je vybavené 16 rezovým CT simulátorom s otvorom 85 cm, čo umožňuje snímkovanie pacientov aj s podpornými pomôckami pre liečbu žiarením.

Z hore uvedeného môžeme vidieť, že lineárny urýchľovač prevádzkovaný v našom zdravotníckom zariadení je zariadenie s najmodernejšou výbavou v rámci všetkých rádioterapeutických centier na Slovensku, vyznačuje sa skokovou zmenou v aplikácii presných rádioterapeutických techník, čím výrazne zvyšujú účinnosť, ako aj komfort pacientov pri liečbe onkologických ochorení ožarovaním.

 

Návštevné hodiny na klinike: 

Pondelok –piatok:  15.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota – nedeľa (sviatky) :  14.00 hod. – 17.00 hod.

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH

primár

 • 037/6545 366
Mgr. Andrea Čižmáriková

Mgr. Andrea Čižmáriková

vedúca sestra

 • 037/6545 470
 • 037 / 6545 839