Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie intervenčnej gastroenterológie

Oddelenie intervenčnej gastroenterológie

primár: MUDr.Juraj Ďuriš

lekári:   MUDr. Monika Šindlerová, MUDr.Peter Salgó, MUDr. Samuel Štefánek 

vedúca sestra:  PhDr Ivana Krištofovičová  

sestry:  Nina Procházková, Daniela Balcová, Tatiana Chmelová, Andrea Formelová, Dáša Vavrisová 

sanitár: Ľubica Vnučková

kontakt 
037/6545 964

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú i preventívnu starostlivosť, edukáciu pacientov, s ochoreniami tráviaceho traktu. Ambulancia je určená pre osoby po dovŕšení 18-teho roku života.

Objednávanie pacientov:
 • Pacientov na odborné gastroenterologické vyšetrenie objednávame VŽDY POOBEDE (v čase 12,00 – 14,30hoh)
 • Gastroskopiu je možné objednať i telefonicky.
 • Na kolonokopiu, ERCP či Endosono, sa musíte objednať VŽDY OSOBNE, nie je možné telefonické objednanie.
 • K objednaniu je NUTNÉ PRINIESŤ vždy výmenný lístok, zdravotnú kartu, spísaný zoznam Vašich liekov a alergii.
 • Na výmennom lístku Vám odosielajúci lekár musí špecifikovať, aké vyšetrenie od nás požaduje, napr. gastroskopiu, kolonoskopiu,

Endoskopická príslužba je dostupná denne mimo pracovnej doby : v pracovných dňoch od 15. hod do 20,00 hod, cez víkendy a počas štátnych sviatkov od 07,00 do 20,00 hod .
Realizuje sa u hospitalizovaného pacienta po telefonickom dohovore službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení/klinike s endoskopistom.

Rozsah poskytovaných odborných výkonov:

 • gastroskopia – vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástorníka
 • kolonoskopia – vyšetrenie konečníka, hrubého čreva a koncovej časti tenkého čreva
 • injekčná hemostáza – zastavenie krvácania z tráviacej trubice injekčným podaním liečiva
 • biopsia – odber vzoriek z tráviacej trubice na mikroskopické vyšetrenie
 • sklerotizácia pažerákových varixov – liečba rozšírených pažerákových žíl injekčným podaním liečiva
 • polypectomia a endoskopická mukozálna resekcia – elektrické odstraňovanie polypov v tráviacej trubici
 • implantácia PEGu – zavedenie výživnej hadičky cez brušnú stenu do žalúdka
 • dilatácia pažerákových stenóz – (rozširovanie zúženého pažeráka)
 • ligácia pažerákových varixov – liečba rozšírených pažerákových žíl endoskopickým nasadením gumičky
 • hemostáza s použitím hemoklipu – zastavenie krvácania z tráviacej trubice endoskopickým nasadením kovovej svorky
 • zavádzanie stentov pri stenóze pažeráka – endoskopické zavádzanie samorozťažiteľných výstuží do zúžených miest v pažeráku
 • odborné gastroenterologické vyšetrenie – pohovor o subjektívnych ťažkostiach + fyzikálne vyšetrenie pacienta/klienta, zhodnotenie výsledkov a ordinácia liečby
 • konziliárna a konzultačná činnosť
 • ERCP – endoskopiciá retrográdna cholangiopankreatikografia (vyšetrenie žlčových a pankreatických vývodov, odstraňovanie kameňov v žlčovodoch … )
  Žiadanka na vyšetrenieSúhlas s vyšetrením ERCP.
 • EUS – endosonografické vyšetrenie dostupných častí gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok, dvanástotník, pankreas , žlčové cesty, konečník ) s možnosťou odobratia vzoriek na histologické vyšetrenie , punkcie cyst a dalších terapeutických intervencií Žiadanka na vyšetrenie
 • informovaný súhlas :  EUS horný GIT , TRUS

Vzhľadom k charakteru našej GEA, sa ojedinele môže stať, že pri akútnom stave z nemocnice, bude termín ambulantného pacienta presunutý a preobjednaný. Je potrebné rátať s týmto rizikom.

MUDr. Juraj Ďuriš

primár

 • 037/6545 964

PhDr. Ivana Krištofovičová

vedúca sestra

 • 037/6545 964
jazyk »