Fakultná nemocnica Nitra Oddelenia Oddelenie centrálnych operačných sál, centrálnej sterilizácie a dekontaminácie

Oddelenie centrálnych operačných sál, centrálnej sterilizácie a dekontaminácie

Na oddelení COS sa nachádza 12 operačných sál a sála sekčná, z toho v pavilóne chirurgických disciplín je 6 op. sál zameraných na cievnu chirurgiu, neurochirurgiu, chirurgiu, traumatológiu a ortopédiu. V gynekologicko-urologickom pavilóne je 6 op. sál zameraných na urológiu, otorinolaryngológiu a stomatochirurgiu, gynekológiu a plastickú chirurgiu.

Za rok 2017 sa odoperovalo 12 845 pacientov.

Na centrálnej sterilizácii sa vykonáva dekontaminácia, sterilizácia materiálu pre operačné sály, ambulancie, oddelenia a kliniky FN Nitra a pre súkromné zdravotnícke firmy.

MUDr. Jaroslav Galko

primár

  • 037/6545 261

Bc. Adriana Vetráková

poverená vedúca sestra

  • 037/6545 651

Jana Horváthová

  • 037/6545593
jazyk »