Manažment

Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH

riaditeľ FN Nitra

  • 037/6545 289

zástupca riaditeľa FN Nitra

  • 037/6545 331

PhDr. Romana Tamášová

námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

  • 037/6545 305
jazyk »