Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

odborný referent KRaHMPharmDr.Jozef Malý236
jazyk »