Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Odbor personálny, miezd a starostlivosti o zamestnancov

Odbor personálny, miezd a starostlivosti o zamestnancov

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca odboru PMaSoZIng. Eva Hudecová632
referent PMaSoZEva Maslenová352
referent PMaSoZAndrea Pénzešová437
referent PMaSoZLucia Uhrinová479
referent PMaSoZAlžbeta Šerfözoová775
referent PMaSoZMgr. Monika Kunová569
referent PMaSoZMgr. Veronika Palatická774
referent PMaSoZAndrea Drapáková500
referent PMaSoZMgr. Martina Haberlandová449
referent pre vzdelávanieMgr. Erika Ščípová808
referent pre vzdelávaniePaedDr. Katarína Šranková632
jazyk »