Ústav klinickej psychológie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostka PhDr. Margita Drienovská, PhD. 660
psychológ Mgr .Mária Šišková, PhD. 620
psychológ Mgr. Adela Koppanová 817
psychológ PhDr. Peter Sabol 849
príjmová amb Alena Bisáková 787