Úsek informatiky

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúci úseku Branislav Šteffek 480
odborný technický pracovník Ľudovít Kadlečík, Martin Vencel, Tomáš Teséri, Ing.Milan Danišík 212
správca siete Bc. Patrik Cigáň 751
odborný pracovník Ing.Eva Žáčiková 346