/* */

Úsek informatiky

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

poverený vedením úsekuMgr. Radoslav Hudec947
odborný technický pracovníkMartin Vencel, Tomáš Teséri212
admistrátor systémov a maill serveraAdrian Bagin212
správca siete212
odborný pracovníkIng. Eva Žáčiková346
jazyk »