Úsek informatiky

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

poverený vedením úsekuMgr. Radoslav Hudec947
odborný technický pracovníkMartin Vencel, Tomáš Teséri, Branislav Šteffek, 212
admistrátor systémov a maill servera212
správca sieteIng. Samuel Koscelanský212
odborný pracovníkIng. Eva Žáčiková346