Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Referát sociálnej starostlivosti

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

klinický sociálny pracovník PhDr. Šrank 935

 

sociálny pracovník Bc. Kuklová 935