/* */

Organizačný odbor

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca org. odboruMgr. Ščípová Erika808
právničkaMgr. Zatráková Mária655
referát kontroly a sťažnostíŠtevčíková Martina285
referent BOZPaPOBc. Holková468
jazyk »