/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca org. odboruMgr. Ščípová Erika808
právničkaMgr. Zatráková Mária655
referát kontroly a sťažnostíŠtevčíková Martina285
referent BOZPaPOPaedDr. Jana Holková, MBA468
jazyk »