Organizačný odbor

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca org. odboru Mgr. Ščípová Erika 808
právnička Mgr. Zatráková Mária 655
referát kontroly a sťažností Števčíková Martina 285
referent BOZPaPO Bc. Holková 468