Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie verejného obstarávania

Oddelenie verejného obstarávania

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca VO Ing. Pintová 773
referent VO Kamenická 358
referent VO Mgr. Moravec 895