/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie verejného obstarávania

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

poverený vedením oddeleniaMgr. Radoslav Hudec947
referent VOp. Kamenická, Ing.Hodošiová773
referent VOIng.Pindeš616
referent VOIng. Zaťková895
jazyk »