/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie verejného obstarávania

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

referent VOp. Kamenická773
referent VOIng.Pindeš773
referent VOMgr. Moravec, Ing. Hodošiová895
jazyk »