/* */

Oddelenie TaRCH

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

lekárska izba555
ambulancia608
ambulanciaMUDr. Lauková859
spirometria941
jazyk »