Oddelenie TaRCH

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

lekárska izba 555
ambulancia 608
ambulancia MUDr. Lauková 859
spirometria 941