Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primár MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH 366, ambulancia 557
vedúca sestra Mgr. Andrea Čižmáriková 470
staničná sestra 470
onkologický register 544
zasadačka 543
psychológ 621
onkologická ambulancia MUDr. Jana Ďurková v.z. MUDr. Solčiansky, Melegová 933
chemoterapeutická ambulancia MUDr. Pindešová, MUDr. Gura 754
chemoterapeutická ambulancia MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH 557
príjmová ambulancia MUDr. Zacharová, Tanyasiová, Miklossyová, Rybárová, Barátová, Gáliková 275
rádioterapeutická ambulancia MUDr. Barátová, Gáliková, Rybárová, Miklossyová, Tanyasiová 475
rádioterapeutická ambulancia MUDr. Tanyasiová, Miklossyová, Rybárová, Barátová, Gáliková 772
Lôžková časť
úsek ženy 381, 780, lekár 460
úsek ženy jedáleň 782
úsek muži 274
úsek muži lekári 788
lineárny urýchľovač 1 298
lineárny urýchľovač 2 531
prípravovňa LU 402
fyzikálna dielňa 441
vedúca rádiolog. asistentka 799
rádiologické asistentky 792
lekárska izba MUDr.: Barátová, Gáliková, Vargová 469
lekárska izba MUDr.: Rybárová, Miklossyová, Tanyassyová, Gombárová, Meszáros, Melegová 471
lekárska izba MUDr. Solčiansky, Lepeyová, Némethová 628
lekárska izba MUDr.: Ďurková, Zacharová, Pindešová 624
brachy aplikačná miestnosť 785
protizápalové, analgetické ožarovanie, céziový ožarovač 363
gammamed 360
aplikácia chemoterapie 750
klinickí fyzici Ing. Krkošek, Mgr. Hanula, RNDr. Antal, Ing. Fabianová 395
CT simulátor 786
plánovanie XIO 896
plánovanie IMRT 897
klinický psychológ Mgr. Magdaléna Demešová 621