Oddelenie DRG a eHealth

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Ing. Henrieta Baranovičová 668
PhDr. Martina Bazalová, Marián Trebichalský 657