Oddelenie cievnej chirurgie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primár MUDr. Peter Mondek, PhD. 900
vedúca sestra Mgr. Jana Saková 688
lôžkové oddelenie 397
Ambulancia cievnej chirurgie – objednávky 949
Pracovisko endovaskuklárnej terapie 507
lekárska izba MUDr.: Galko, MUDr. Hruškovič 445
lekárska izba MUDr.: Mésárošová, Tóth. Bedevelskyy, Bódiš, Milá, 436
Ultrazvuková cievna ambulancia 625
zasadačka 682