/* */

Oddelenie cievnej chirurgie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primárMUDr. Peter Mondek, PhD.900
vedúca sestraMgr. Jana Saková688
lôžkové oddelenie397
Ambulancia cievnej chirurgie – objednávky949
Pracovisko endovaskuklárnej terapie507
lekárska izbaMUDr.: Galko, MUDr. Hruškovič445
lekárska izbaMUDr.: Mésárošová, Tóth. Bedevelskyy, Bódiš, Milá,436
Ultrazvuková cievna ambulancia625
zasadačka682
jazyk »