Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Odbor personálny miezd a starostlivosti o zamestnanca

Odbor personálny miezd a starostlivosti o zamestnanca

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca odboru611
vedúca oddelenia mzdovej politikyVaculová352
sam.referentka PPaMBraunová774
sam.referentka PPaMŠabíková569
vedúca oddelenia mzdovej učtárneValentínyová, Vavrová437
sam.referentka PPaMDrapáková500
sam.referentka PPaMPalatická775