/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Odbor personálny, miezd a starostlivosti o zamestnanca

Odbor personálny, miezd a starostlivosti o zamestnanca

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca odboru PMaSZIng. Hudecová611
sam.referentka PMaSZBraunová774
sam.referentka PMaSZDrapáková500
sam.referentka PMaSZŠabíková569
sam.referentka PMaSZŠerfözöová775
sam.referentka PMaSZUhrinová479
sam.referentka PMaSZValentínyová437
sam.referentka PMaSZVavrová352
sam.referentka PMaSZMgr. Žemberová963
jazyk »