Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Odbor personálny miezd a starostlivosti o zamestnanca

Odbor personálny miezd a starostlivosti o zamestnanca

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca odboru 611
vedúca oddelenia mzdovej politiky Vaculová 352
sam.referentka PPaM Braunová 774
sam.referentka PPaM Šabíková 569
vedúca oddelenia mzdovej učtárne Valentínyová, Vavrová 437
sam.referentka PPaM Drapáková 500
sam.referentka PPaM Palatická 775