/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Odbor krízového riadenia zdravotníctva pri FN Nitra

Odbor krízového riadenia zdravotníctva pri FN Nitra

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Špecialista pre krízové riadeniePhDr. Áčová, PhD.444
Špecialista pre krízové riadenieIng. Bárek561
referent ÚKRPharm.Dr. Malý236
jazyk »