Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Odbor krízového riadenia zdravotníctva pri FN Nitra

Odbor krízového riadenia zdravotníctva pri FN Nitra

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

ekonóm Ing. Pizúrová 444
Špecialista pre krízové situácie Ing. Bárek 561
referent ÚKR Pharm.Dr. Malý 236