/* */

Neonatologické oddelenie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Neonatologické oddelenie
primárMUDr.Ľubomír Kralovič263
vedúca sestraPhDr.Andrea Vranková, MHA770
šatňa228
lekárska izbaMUDr. Naništová, MUDr.Kohútová, MUDr.Jančíková, MUDr.Bíroš613
lekárska izbaMUDr.Ivanová, MUDr.Tomanová, MUDr.Verešová, MUDr.Turoň263
chodba306
úsek fyziologických novorodencov257
JIRS930
ambulancia pre deti s perin.rizikom424
jazyk »