Lekáreň

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúca lekárne PharmDr. Szocsová 705
oddelenie klinickej farmácie 250
expedičná miestnosť 314
oddelenie priprav 936
oddelenie zdravotníckych pomôcok 423
oddelenie zdravotníckych pomôcok – expedícia 946