/* */
Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Klinika fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie

Klinika fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostkaMUDr. Anna Királová, PhD.871
ved. fyzioterapeutkaMgr.Katarína Šimoneková435
ambulancia FBLR784
detská ambulancia FBLR827
ind. LTV812
ind. LTV835
lekárska izbaMUDr. Ďurinová, Kozár, Michalčin810
elektroliečba872
liečba teplom a masáže244
detská rehabilitácia848
FBLR neurol.kl. prízemie540
FBLR neurol.kl. IV poschodie534
FBLR psychiatrické odd.226
FBLR PCHD656
Lôžková časť:
vrchná sestraMgr. Daniela Slamková862
vyšetrovňa871
konziliárna miestnosť, laser937
lekárska izbaMUDr. Kozár873
jazyk »