Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostaMUDr. Jozef Hasilla, PhD.698
MUDr. Pavol Poliačik, PhD.878
vedúca sestraMgr. Renáta Kutáková421
sekretariát205
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu272
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu – chodba832
oddelenie neinvazávnej kardiovaskulárnej diagnostiky – SONO567
príjmová interná ambulancia401
endokrinologická ambulancia966
katetrizačná sála764
ambulancia NKVD746
inšpekčná izba sestier – ženy566
inšpekčná izba sestier – muži747
lekárska izbaMUDr. Balko Ľubomír, MUDr. Snopek Peter, MUDr. Guba Peter, MUDr. Hurčík Radovan419
lekárska izbaMUDr. Dokupilová Adriana,PhD., MUDr. Dávidová Henrieta,PhD.206
lekárska izbaMUDr. Hlušková Zuzana838
lekárska izbaMUDr. Uhelský Vladimír, MUDr. Ruttkay Alexander, MUDr.Hrivnák Peter, MUDr. Ivan Branislav, MUDr. Koiš Peter753
amb.kardiostimulácie a porúch rytmu348
predoperačná ambulancia922
ambulancia preventívnej kardiológie829
zasadačka330