Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednosta MUDr. Jozef Hasilla, PhD. 698
MUDr. Pavol Poliačik, PhD. 878
vedúca sestra Mgr. Renáta Kutáková 421
sekretariát 205
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu 272
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu – chodba 832
oddelenie neinvazávnej kardiovaskulárnej diagnostiky – SONO 567
príjmová interná ambulancia 401
endokrinologická ambulancia 966
katetrizačná sála 764
ambulancia NKVD 746
inšpekčná izba sestier – ženy 566
inšpekčná izba sestier – muži 747
lekárska izba MUDr. Balko Ľubomír, MUDr. Snopek Peter, MUDr. Guba Peter, MUDr. Hurčík Radovan 419
lekárska izba MUDr. Dokupilová Adriana,PhD., MUDr. Dávidová Henrieta,PhD. 206
lekárska izba MUDr. Hlušková Zuzana 838
lekárska izba MUDr. Uhelský Vladimír, MUDr. Ruttkay Alexander, MUDr.Hrivnák Peter, MUDr. Ivan Branislav, MUDr. Koiš Peter 753
amb.kardiostimulácie a porúch rytmu 348
predoperačná ambulancia 922
ambulancia preventívnej kardiológie 829
zasadačka 330