Interná klinika

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

poverený prednosta klinikydoc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.636
vedúca sestraMgr. Mária Kunkelová551
sekretariát klinikyBc. Alžbeta Martinčeková216
Prízemie – Ambulancie:
príjmová ambulancia355
ambulancia funkčnej diagnostiky277
diabetologická ambulancia – lekár254
diabetologická ambulancia – sestra230
reumatologická ambulancia405
nefrologická ambulancia866
farmakologická, hepatologická, imunologická ambulanciaMUDr. Rác, MUDr. Bugárová492
angiologická ambulancia355
geriatrická ambulancia405
Oddelenie muži
inšpekčná izba sestier278
vyšetrovňa – lekári229
lekárska izbaMUDr.: Štrpka, Minárik, Valent744
lekárska izbaMUDr.: Hoppan, Rác, Balco, Holička562
JIS322
lekárska izba – JIS290
Oddelenie ženy
inšpekčná izba sestier334
vyšetrovňa – lekári548
lekárska izbaMUDr.: Poláková, Mačalová, Nová, Šípošová, Šindlerová, Straussová, Kukučková467
Klinická Farmakológia:
PharmDr. Goboováfarmaceut370
farmakologická ambulanciaMUDr. Mačalová867
interná ambulanciaMUDr.: Orešková, Nová867