Interná klinika

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednosta klinikydoc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.699
vedúca sestraMgr. Mária Kunkelová551
sekretariát kliniky216
Prízemie – Ambulancie:
príjmová ambulancia355
ambulancia funkčnej diagnostiky277
diabetologická ambulancia – lekárMUDr. Mačalová254
diabetologická ambulancia – sestra230

reumatologická ambulancia

 

reumatologická ambulancia II.

doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.

 

MUDr. Valent

405

 

867

nefrologická ambulancia866
farmakologická, hepatologická, imunologická ambulanciaMUDr. Rác, MUDr. Bugárová492
angiologická ambulancia355

geriatrická ambulancia

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

 

 

MUDr. Vrbicová

405

 

959

Oddelenie muži
inšpekčná izba sestier278
vyšetrovňa – lekári229
lekárska izbaMUDr.: Štrpka, Minárik, Valent744
lekárska izbaMUDr.: Hoppan, Rác, Balco, Holička562
JIS322
lekárska izba – JIS290
Oddelenie ženy
inšpekčná izba sestier334
vyšetrovňa – lekári548
lekárska izbaMUDr.: Poláková, Mačalová, Nová, Šípošová, Šindlerová, Straussová, Orešková467
Klinická Farmakológia:
PharmDr. Goboováfarmaceut370
farmakologická ambulanciaMUDr. Mačalová254

interná ambulancia

 

Gastroenterologická ambulancia

MUDr.: Hoppan, Nová

 

MUDr. Štrpka, MUDr. Šindlerová, MUDr. Holička

866

 

964, 633

jazyk »