Interná klinika

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

primár MUDr. Ivan Vaňo, PhD. 636
vedúca sestra Mgr. Mária Kunkelová 551
sekretariát kliniky Bc. Alžbeta Martinčeková 216
Prízemie – Ambulancie:
príjmová ambulancia 355
ambulancia funkčnej diagnostiky 277
diabetologická ambulancia – lekár 254
diabetologická ambulancia – sestra 230
reumatologická ambulancia 405
nefrologická ambulancia 866
farmakologická, hepatologická, imunologická ambulancia MUDr. Rác, MUDr. Bugárová 492
angiologická ambulancia 355
geriatrická ambulancia 405
Oddelenie muži
inšpekčná izba sestier 278
vyšetrovňa – lekári 229
lekárska izba MUDr.: Štrpka, Minárik, Valent 744
lekárska izba MUDr.: Hoppan, Rác, Balco, Holička 562
JIS 322
lekárska izba – JIS 290
Oddelenie ženy
inšpekčná izba sestier 334
vyšetrovňa – lekári 548
lekárska izba MUDr.: Poláková, Mačalová, Nová, Šípošová, Šindlerová, Straussová, Kukučková 467
Klinická Farmakológia:
PharmDr. Goboová farmaceut 370
farmakologická ambulancia MUDr. Mačalová 867
interná ambulancia MUDr.: Orešková, Nová 867