/* */

Interná klinika

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednosta klinikydoc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.699
vedúca sestraMgr. Mária Kunkelová551
sekretariát kliniky216
Prízemie – Ambulancie:
príjmová ambulancia355
ambulancia funkčnej diagnostiky277
diabetologická ambulancia – lekárMUDr. Mačalová254
diabetologická ambulancia – sestra230
reumatologická ambulancia

reumatologická ambulancia II.

doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.

MUDr. Valent

405

867

nefrologická ambulancia866
farmakologická, hepatologická, imunologická ambulanciaMUDr. Rác, MUDr. Bugárová492
angiologická ambulancia355
geriatrická ambulancia

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

 

MUDr. Vrbicová

405

959

Oddelenie muži
inšpekčná izba sestier278
vyšetrovňa – lekári229
lekárska izbaMUDr.: Štrpka, Minárik, Valent744
lekárska izbaMUDr.: Hoppan, Rác, Balco, Holička562
JIS322
lekárska izba – JIS290
Oddelenie ženy
inšpekčná izba sestier334
vyšetrovňa – lekári548
lekárska izbaMUDr.: Poláková, Mačalová, Nová, Šípošová, Šindlerová, Straussová, Orešková467
Klinická Farmakológia:
PharmDr. Goboováfarmaceut370
farmakologická ambulanciaMUDr. Mačalová254
interná ambulancia

Gastroenterologická ambulancia

MUDr.: Hoppan, Nová

MUDr. Štrpka, MUDr. Šindlerová, MUDr. Holička

866

964, 633

jazyk »