/* */

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostkaMUDr. Ľubica Piesecká, PhD.579
primárkaMUDr. Veronika Vahalová575
vedúca sestraMgr. Alžbeta Polčíková509
dokumentačná prac.584
fax037 / 6 545 592
Infekčná ambulancia I.571
Infekčná ambulancia II.586
amb. pre cudzokrajné choroby955
1. poschodie
lekárska izba+ zasadačka559
lekárska izbaMUDr. Kántorová587
inšpekčná izba sestier577
vyšetrovňa588
lekárska izbaMUDr.: Tureková, Martinková597
2. poschodie
lekárska izbaMUDr. Andrašovičová-Burdová384
inšpekčná izba sestier573
JIS585
chodba pacienti563
denná miestnosť870
3. poschodie
inšpekčná izba sestier583
lekárska izbaMUDr.: Vaneková, Janegová582
denná sestra572
jazyk »