Infekčná klinika

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

prednostka MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. 579
primárka MUDr. Veronika Vahalová 575
vedúca sestra Mgr. Alžbeta Polčíková 509
dokumentačná prac. 584
fax 037 / 6 545 592
Infekčná ambulancia I. 571
Infekčná ambulancia II. 586
amb. pre cudzokrajné choroby 955
1. poschodie
lekárska izba+ zasadačka 559
lekárska izba MUDr. Kántorová 587
inšpekčná izba sestier 577
vyšetrovňa 588
lekárska izba MUDr.: Tureková, Červenova 597
2. poschodie
lekárska izba MUDr. Andrašovičová-Burdová 384
inšpekčná izba sestier 573
JIS 585
chodba pacienti 563
denná miestnosť 870
3. poschodie
inšpekčná izba sestier 583
lekárska izba MUDr.: Vaneková, Janegová 582
denná sestra 572