Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Telefónny zoznam Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia

Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia

Predvolba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

vedúci lekár úseku MUDr.M.Bakoš,PhD. 261
vedúca sestra úseku D. Eccles 651
sekretariát 593
PCHD:
inštrumentárky mimo op. sálu 426, 884
inštrumentárky na operač. sálach – organizačná spojka 673
operačná sála č.1 398
operačná sála č.2 641
operačná sála č.3 333
operačná sála č.4 687
operačná sála č.5 a 6 881
anestéza op. sála č.1 638
anestéza op. sála č.2 640
anestéza op. sála č.3 643
anestéza op. sála č.5 879
anestéza op. sála č.6 882
lekársky protokol č.1 647
lekársky protokol č.2 885
prebúdzacia izba č.1 645
prebúdzacia izba č.2 883
chodba op. sály 642
GUP I. poschodie:
inštrumentárky na op. sálach 336
operač. sály č.7 a 8 338
anestéza op. sála č.7 761
anestéza op. sála č.8 911
operačná sála č.9 912
lekársky protokol 913
prebúdzacia miestnosť 914
GUP II. poschodie:
inštrumentárky na op. sálach 367
operačné sály č.10 a 11 369
anestéza op. sála č.10 919
anestéza op. sála č.11 359
operačná sála č.12 920
operačná sála č.13 – pôrodná sála 921
lekársky protokol 918
prebúdzacia izba 917
Centrálna sterilizácia:
príjem materiálu 650
izba sestier 652