Organizačný odbor

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

Vedúca odboruMgr. Tatiana Kubinec 520
Oddelenie registratúry, podateľne a pokladničnej službyRadka Blahová552
Oddelenie registratúry, podateľne a pokladničnej službySilvia Pavlovičová324
Oddelenie komunikácie a styku s verejnosťouMgr. Tatiana Kubinec 520
Oddelenie registratúry, podateľne a pokladničnej službyVladimír Voráček, Mgr. Eva Takácsová615
Telefonická ústredňa 111,112,113
jazyk »